presentacion

Accesibilidade

A maquetación

O portal de Terras do Miño foi maquetado empregando HTML 5 para o marcaxe de contido e follas de estilo CSS 3 para o deseño visual.

Os estilos utilizados construíronse seguindo as recomendacións do Consorcio W3C (World Wide Web Consortium), que para a maquetación HTML 5 aínda non se encontran finalmente definidas.

Para a maquetación do portal utilizáronse soamente etiquetas de estilo que son recoñecidas pola maioría dos navegadores máis usados actualmente (Internet Explorer versións 9, 10 e 11, Mozilla Firefox, Chrome ou Opera.)

Modificar tamaño de textos e a pantalla

Actualmente case todos os navegadores ofrecen opcións para aumentar ou reducir o tamaño do texto e función "zoom" para achegar ou afastar os contidos (auméntase/redúcese toda a páxina, non só o texto). Desta forma, os usuarios que así o necesiten poden controlar a lexibilidade dos contidos adaptándoa ás súas necesidades.

Google Chrome

A través da ferramenta de tamaño situada na parte superior dereita, composta por tres letras "A" de diferentes tamaños.

As combinacións de teclas Ctrl e ou Crtl e - realizan a mesma acción.

A combinación de teclas Ctrl e 0 devolve a pantalla ao tamaño orixinal.

Mozilla Firefox

A través da ferramenta de tamaño situada na parte superior dereita, composta por tres letras "A" de diferentes tamaños.

As combinacións de teclas Ctrl e + ou Crtl e - realizan a mesma acción.

A combinación de teclas Ctrl e 0 devolve a pantalla ao tamaño orixinal.

Internet Explorer (versiones 9 al 11)

A través da ferramenta de tamaño situada na parte superior dereita, composta por tres letras "A" de diferentes tamaños (non funciona en versións 7 e 8).

Mediante a combinación de teclas Ctrl e + ou mediante Ctrl e - aumenta o tamaño do visualizado en pantalla (efecto zoom).

A combinación de teclas Ctrl e 0 presenta a información ao tamaño orixinal.

Opera 10

Pulsando as teclas + e - auméntase en modo zoom a pantalla, aínda que presenta problemas de desbordamento horizontal que dificulta a lexibilidade.

Marcando a opción "Axustar en anchura" no menú "Ver" e pulsando as teclas + e - auméntase ou redúcese o tamaño do texto sen modificar o ancho da pestana.

Safari

A combinación de teclas Ctrl +/ Ctrl - / Ctrl 0 realizan función "zoom".

Para aumentar ou reducir textos en menú Zoom marcar opción "Achegar / Afastar só texto" e usar combinacións anteriores.


¡CSS Válido!