Educación Ambiental

A educación ambiental é unha corrente internacional de pensamento e acción.

A súa meta é procurar cambios individuais e sociais que provoquen a mellora ambiental e un desenvolvemento sostible.

Nas últimas décadas foise abrindo paso con forza a idea de que os problemas ambientais non son só problemas da natureza, senón, sobre todo, problemas humanos. A crise ambiental ten unha dimensión social que empeza a ser recoñecida de forma xeral. E isto supón a revalorización dunha educación que capacite as persoas para abordar os conflitos, imaxinar ou recoñecer saídas e poñelas en práctica , tanto de forma individual como colectiva.

El Libro Blanco de la Educación Ambiental en España quere promover a acción pro-ambiental entre individuos e grupos sociais; unha acción informada e decidida a favor da contorna e cara a unha sociedade sostible, realizada no contexto vital dos cidadáns: fogar, traballo, escola, lecer e comunidade.

LIBRO BLANCO da educación ambiental en España en poucas palabras Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría Xeral de Medio Ambiente.

XESTOS POLA BIODIVERSIDADE

Actividades Educación Ambiental

Guía Boas Prácticas RB Terras do Miño

Servizos Ambientais en RRB Españolas

Libro Blanco de la Educ. Ambiental

Xuntos

Exploradores das Terras do Miño

Caderno ecosistema fluvial escolare