Enlaces / + Info

Info - Fontes

FUENTES

DEPUTACION DE LUGO

www.deputacionlugo.org

UNESCO – Organización das Nacións Unidas, para a Educación, a Ciencia e a Cultura

www.unesco.org

MAGRAMA - Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente

www.magrama.gob.es

REDE ESPAÑOLA DE RESERVAS DA BIOSFERA - Organismo Autónomo Parques Nacionais

www.rerb.oapn.es

CMATI - Concellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas – Xunta de Galicia

www.cmati.xunta.es

IBADER – Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural

www.ibader.org

SOGAMA – Sociedade Galega de Medio Ambiente

www.sogama.es

TURGALICIA Turismo en Galicia - Xunta de Galicia

www.turgalicia.es

USC - Universidade de Santiago de Compostela

www.usc.es

LIC PARGA-LADRA-TAMOGA- Deputación de Lugo

life.deputacionlugo.org

COMISIÓN EUROPEA MEDIO AMBIENTE- Dou a vida ao meu planeta

www.jedonnevieamaplanete.be

LUGOTERRA – Vicepresidencia Primeira - Deputación de Lugo

www.lugoterra.com


As fontes que citamos -webs e portais de información-, son aquelas que nos serviron no proceso de desenvolvemento e execución deste portal e que poden resultar de interese para o usuario.

Os documentos anexos que informan, afondan e ilustran moitos dos apartados do portal web sobre a RB Terras do Miño están na lingua orixinal en que foron publicados.

Agradecemos a todos aqueles que colaboraron, persoas e institucións, achegando imaxes, material documental, etc. facendo posible, así, que os contidos deste portal sexan veraces e fieis á realidade da Reserva da Biosfera Terras do Miño.