Encontro anual do Consello de Xestores das Reservas da Biosfera españolasDurante os días 7, 8 e 9 de setembro tivo lugar nas instalacións do Centro Nacional de Educación Ambiental de Valsaín a reunión anual do Consello de Xestores das Reservas da Biosfera españolas. O Consello constitúese como un órgano técnico de asesoramiento ao Comité Español do MaB e está composto por un representante técnico de cada Reserva da Biosfera española.

O Alcalde do Real Sitio de San Ildefonso clausurou a Reunión do Consello indicando na súa intervención que é un honor para a Reserva de Biosfera do Real Sitio de San Ildefonso-O Espinar acoller unha reunión na que se dan cita os xestores dos 48 espazos que en España teñen este importante recoñecemento como Reservas da Biosfera.

Nos 3 días que durou o encontro, os Xestores das Reservas de Biosfera debateron ampliamente sobre a situación das Reservas no contexto económico actual e concluíron que aínda que é importante que exista colaboración público-privada para o financiamento de proxectos dentro das Reservas, deberíase primar a aquelas empresas denominadas de Economía Social. Neste sentido, desde o Consello solicitarase ao Comité MaB que o próximo Congreso de Reservas de Biosfera Españolas se celebre na Reserva de Biosfera de Ordesa-Viñamala, co importante obxectivo de materializar a adaptación das Reservas Españolas ao novo Plan de Acción para as Reservas da Biosfera xurdido do Congreso de Lima deste ano, coa posibilidade de que poida ser financiado en parte mediante a colaboración de empresas de economía social.

Así mesmo, decidiuse instar novamente á Administración Xeral do Estado para que dote de recursos económicos ás Reservas da Biosfera, do mesmo xeito que fai con outros espazos naturais protexidos, co obxecto de asegurar o funcionamento de cada Reserva, ademais da Rede Española.

Outro importante acordo adoptado por unanimidade foi solicitar ao Organismo Autónomo Parques Nacionales para que mellore a comunicación das Reservas de Biosfera, facéndoas máis visibles para os cidadáns e para transmitir mellor os programas e proxectos que nelas se realizan, para o que é preciso utilizar as oportunidades que nos proporcionan as redes sociais.

Na Reunión propuxéronse cursos de formación para xestores, expuxéronse as interesantes iniciativas que se levan a cabo en cada Reserva e informouse da situación na que se atopa o Rexistro da Marca “Reservas de la Biosfera Españolas” que recoñecerá e dará valor engadido a produtos e servizos que ofrecen estes espazos de recoñecido prestixio internacional.

Para rematar, levouse a cabo a elección de cargos dentro do Consello de Xestores, renovándose aos membros do mesmo e que contará novamente con Dª Joana Barber, Directora da Reserva de Biosfera do Montseny, como presidenta.


This site is registered on wpml.org as a development site.